Welkom

Freijaman is de producent van BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat), een web-based managementprogramma voor beheer en onderhoud van landschap.

Het bedrijf is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Bureau Elfenboom (landschapsbeheer) en GISArts (geografische ICT), beide ontwikkelaar van BOOM. Deze samenwerking brengt het beste van twee werelden samen.

Visie

Freijaman werkt vanuit passie voor beide vakgebieden (geografische ICT en landschapsbeheer).
Wij bieden gebiedspartijen kansen om samen te werken in het landschap om de beheerresultaten op een hoger niveau te krijgen.

Naam


Freija (Keltische godin) staat symbool voor natuur en ‘man’ voor ‘management’.
De symbolische betekenis van de naam ‘Freijaman’ is ‘Natuurmanagement’.

Ons product BOOM

Een digitaal beheerplan vormt de basis van de beheerapplicatie BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat).

De volgende optionele modulen kunnen de applicatie verrijken:
- Soortenmonitoring
- Digitale Checklist Bos - Natuurbeheer
- Kosten-opbrengsten-module (momenteel in ontwikkeling, in samenwerking met Zilverberg Advies)

Wilt u meer informatie over onze producten? Neem dan contact met ons op.

NieuwsChecklist Bos - Natuurbeheer

In samenwerking met Staatsbosbeheer is de digitale versie van de Checklist Bos – Natuurbeheer (gedragscode Flora en Fauna) in het Maasheggengebied ontwikkeld. Deze Checklist is geïntegreerd in het beheerprogramma BOOM, zodat de informatie op objectniveau kan worden opgeslagen.

BOOMAPP: LANDSCHAPSBEHEER MET DE TABLET

Beheren op maat met BOOMapp
Door Irma Corten, Zilverberg Advies

Landschap beheren met een tablet in de hand. Wie had dat gedacht. Is landschap niet ‘buiten zijn’, weg van de computers?
Klik hier voor meer informatie